GENIUS LOCI aneb DUCH MÍSTA - KRÁČEJTE S DUCHEM DOBY

Plánovaná první etapa zahrnuje dva bytové domy, 16 řadových rodinných domů, 16 dvoudomů a 5 izolovaných rodinných domů včetně související výstavby inženýrských sítí. Pod následujícími obrazovými odkazy zjistíte, jaký typ zástavby a architektury domů zde mmůe vzniknout.


Bytové domy

Bytové domy 1 Bytové domy 2

Řadové rodinné typy

Řadové domy 1 Řadové domy 2 Řadové domy 3 Řadové domy 4

Dvoudomy

Dvoudomy 1 Dvoudomy 2 Dvoudomy 3

Izolované rodinné domy

Izolované rodinné domy 1 Izolované rodinné domy 2