GENIUS LOCI aneb DUCH MÍSTA - ŽÁDNÉ MĚSTO DUCHŮ

Etapizace

Lokalita Na Terasách se bude zastavovat ve výhledu přibližně deseti let. Z toho důvodu je budoucí výstavba komunikací, veřejných sítí a vlastních domů členěna do třech/event. čtyř etap. Etapizace je provedena tak, aby každá z dokončených etap byla dopravně samostatná a urbanisticky svébytná a mohla plnit svoji funkci, tedy poskytovat vyhovující podmínky k bydlení.